Zubní kaz

    U počátečního stádia kazu, kdy kaz neproniká za sklovino-dentinovou hranici, je možné se pokusit o nápravu zubu a to dokonce bez vrtání a zhotovení výplně.

    Podmínkou je ovšem pravidelná návštěva zubní ordinace. Jen v rámci důkladné preventivní prohlídky, jejíž nedílnou součástí jsou intraorální snímky mezizubních prostor, je možné odhalit počínající zubní kaz. Řešením je důkladná instruktáž s motivací pacienta následovaná vlastní hygienou, která je zaměřená na odstranění veškerého plaku a zubního kamene. Na závěr návštěvy se provede tzv. fluoridace - užívají se preparáty s vysokým obsahem fluoridových iontů, které umožňují remineralizaci neboli proces návratu minerálů do míst, kde došlo k jejich uvolnění.
    Na výše zmíněné ošetření v ordinaci navazuje svědomitá domácí hygiena pacienta.

   U onemocnění, kdy již kaz proniká hlouběji a zasahuje do dentinu, neboli zuboviny, je nezbytné postižené tkáně odvrtat a chybějící část zubu nahradit výplní. Rychlost šíření kazu je čistě individuální, obecně platí, u starších pacientů se kazy šíří pomaleji, naopak u zubů mléčného chrupu je průnik kazu mnohem rychlejší.

    U pokročilých stádií kazu dochází nezřídka ke komplikacím, jako je zánět dřeně v zubu. Děje se tak za situace, kdy kaz není zavčas odstraněn, proniká do intimní blízkosti či dokonce přímo do dřenové dutiny k zubní dřeni (živá tkáň uvnitř zubu, obsahuje cévní a nervové zásobení) a způsobí odumření zubní dřeně.
    Řešením je pak kvalitní ošetření kořenových kanálků (endodoncie).