DIAGNOcam

 

Nový KaVo DIAGNOcam je první kamerový systém, který používá přímo samotnou strukturu zubu k diagnostice kazu.

    Zub je prosvícen světlem o specifické vlnové délce a je tedy sám použit jako světelný vodič. Digitální kamera při tomto prosvícení pořizuje záznam, který se zobrazí na obrazovce počítače. Zubní kazy jsou tak zobrazeny jako tmavé stíny.
    Obrazy zaznamenané KaVo DIAGNOcam mohou být uloženy, a tím výrazně zjednoduší monitorování a komunikaci s pacientem. Díky své technologii DIFOTI (Digital Imaging Fiberoptic Transillumination) DIAGNOcam nabízí vysokou diagnostickou bezpečnost, která je v mnoha případech srovnatelná nebo i lepší než při použití RTG, zejména s ohledem na aproximální a okluzní kazy; kromě toho je možné zobrazit některé druhy sekundárních kazů a praskliny.

DIAGONOcam tak poskytuje rychlý a velmi bezpečný způsob detekce zubního kazu bez nutnosti expozice pacienta RTG zářením.

Ve srovnání s jinými metodami není diagnostika znehodnocena přítomností plaku a nečistot.

Nejčastěji kladené dotazy k přístroji DIAGNOcam

1.Jaký druh kazu je zjistitelný pomocí DIAGNOcam?
Okluzní kazy, aproximální kazy, recidivující kazy (až do určité velikosti výplně) a praskliny v supragingivální oblasti.

2.Je před použitím DIAGNOcam nutné odborné vyčištění zubů?
Vždy je užitečné zuby předem vyčistit. Ale díky nové technologii DIFOTI nebudou výsledky narušeny, takže je možné použít DIAGNOcam i bez předchozího vyčištění zubů.

3.Je možné DIAGNOcam používat u dětí s mléčným chrupem?
Ano, děti je možné vyšetřovat pomocí malého hrotu DIAGNOcam, který je součástí základní sady. Ale protože má mléčný chrup tenčí sklovinnou vrstvu než stálý chrup, může být určení diagnózy někdy náročné.

4.Jaké jsou známé kontraindikace?
V případě přítomnosti protetických prvků (korunek) nebo velmi rozsáhlých výplní je schopnost diagnostiky omezená nebo nemožná.
Není možné odhalení subgingiválních kazů.
Není možné stanovovat diagnózu výhradě na základě zjištění DIAGNOcam.
(DIAGNOcam je určen k podpoře diagnózy zubního kazu, zejména pak jedná-li se o ranou detekci kazu).

5.Může DIAGNOcam nahradit rentgen?
DIAGNOcam nelze použít k diagnostice kořenových kazů nebo k vyšetření stavu parodontu. Jak bylo zmíněno výše, DIAGNOcam je pomocným nástrojem k detekci kazu. Je-li klinický případ jasný, lze se vyhnout zbytečnému rentgenování nebo provést pouze specifické RTG snímky.