Prevence

Prevence a správná ústní hygiena je nejlevnější a nejjednodušší pomůckou k zachování vlastních zubů po celý život.

     V péči o Vaše dentální zdraví jsou velice důležité dva faktory:

  1. pravidelné kontroly chrupu - formou půlročních preventivních prohlídek
  2. správná a pravidelně prováděná domácí péče o chrup za použití pro Vás vhodných stomatologických pomůcek a přípravků.

    Jen tak lze úspěšně bojovat s bakteriálním plakem, který je příčinou choroby, jako je zubní kaz, onemocnění dásní a pokročilá fáze paradentózy a souvisí taktéž s nepříjemným dechem.

    Cílem prohlídek je včasný záchyt zubního
či ústního onemocnění a jejich neprodlené řešení.
Po ukončení preventivní prohlídky je pacientovi doporučeno a předvedeno, jak nejlépe pečovat
o svůj chrup.

    Pravidelným čištěním tak předejdete komplikacím jako je zánět v zubu, bolestivé a krvácející dásně, popřípadě nutnost náhrady již ztraceného zubu.

    Jak již bylo uvedeno příčinou dvou základních infekčních onemocnění v dutině ústní (zubní kaz, onemocnění dásní a kosti zubního lůžka) je bakteriální plak. Jedná se o měkký biofilm ze zbytků potravy s vysokým obsahem baktérií.

    Pokud není plak v rámci ústní hygieny správně očištěn, je schopen již do 2-3dnů vytvrzovat v zubní kámen, a ten už není pacient sám schopen z povrchu zubu odstranit.

    Nově závádíme v rámci preventivního vyšetření možnost detekce počínajících kazů revolučním kamerovým systémem DIAGNOcam. 

 DIAGNOcam

 Nový KaVo DIAGNOcam je první kamerový systém, který používá přímo samotnou strukturu zubu k diagnostice kazu.

    Nový KaVo DIAGNOcam je první kamerový systém, který používá přímo samotnou strukturu zubu k diagnostice kazu.

více informací o kamerovém systému...

Zubní kaz (Caries dentis)

    Jedná se o postižení tvrdých zubních tkání. Působením bakteriálního plaku dochází
k uvolňování minerálních látek, tzv. demineralizaci, ze sklovinné vrstvy (silně mineralizovaná povrchová vrstva zubu). Uvolňování minerálů způsobují kyseliny, které vznikají jako produkt štěpení cukrů z potravy.

více informací o zubním kazu...

Onemocnění dásní

    Jedná se o zánětlivá onemocnění, která postihují tkáně v okolí zubu jako je dáseň, kost zubního lůžka a závěsný aparát (kotví zuby v kostním lůžku). Jsou vyvolány přítomností bakteriálního plaku (pokrývá povrchy zubů, popřípadě povrchy zubních náhrad).

více informací o onemocněních dásní...

Výplňové materiály

    Nahrazují část zubu odstraněnou při odvrtání kazu nejčastěji malého a středního rozsahu. Výběr vhodného materiálu záleží na mnoha faktorech. Je nezbytné zhodnotit rozsah defektu, umístění výplně, stupeň kazivosti, úroveň hygieny a samozřejmě splnit požadavky pacienta.

více informací o výplňových materiálech...