Výplňové materiály

Nahrazují část zubu odstraněnou při odvrtání kazu nejčastěji malého a středního rozsahu. Výběr vhodného materiálu záleží na mnoha faktorech.

    Je nezbytné zhodnotit rozsah defektu, umístění výplně, stupeň kazivosti, úroveň hygieny a samozřejmě splnit požadavky pacienta.

Existujicí typy výplňových hmot

  • amalgamová výplň
  • kompozitní (bílá) výplň
  • skloionomerní výplň

 Amalgam

- studená slitina stříbra, rtuti, cínu a mědi, která se v tvárném stavu vkládá do zubní dutiny.

Výhody:

- vysoká mechanická odolnost, pevnost, tvrdost, kujnost a trvanlivost – důležitá především
  u rozsáhlých výplní a výplní postranních zubů
- odolnost proti otěru
- nedochází k nadměrnému opotřebení protilehlých zubů
- lze jej zpracovat do požadovaného tvaru rovnou v ústech
- finančně dostupný

Nevýhody:

- neestetický materiál
- nutné obrousit zdravé tkáně zubu pro zajištění stability a odolnosti výplně
- u velkých dostaveb, zejména u nevitálních (mrtvých) zubů, hrozí riziko prasknutí
  či rozlomení oslabené části zubu

    Amalgamová výplň se pro svoji funkčnost doporučuje ponechat na zubech nejvíce namáhaných a na první pohled v ústech nepřímo viditelných, tedy esteticky nerušivých.
Jsou ideálním řešením u pacientů se špatnou hygienou, vysokou kazivostí a v situacích,
kdy není možné zajistit optimální podmínky pro zhotovení kompozitní výplně.

 Kompozitum

- jedná se speciální plast, přesněji pryskyřici naplněnou rozemletým sklem, která se váže
  k zubu mechanicky i chemicky.
    
    Kompozitum tuhne po osvícení modrým světlem o vlnové délce 420-500 nm. Aby byla výplň z kompozita kvalitní a trvanlivá, vyžaduje vrstvení, tj. postupné nanášení
a nasvěcování malých vrstviček hmoty do zubu. Proto je zhotovení kompozitní výplně časově i technicky náročné.

Výhody:

- vysoce estetický materiál, možnost zhotovit rekonstrukce identické s přirozeným zubem
- vazba k zubu mechanická i chemická, není nutné nadměrně obrušovat zdravé části zubu
- možné zpracovat v ústech i v laboratoři
- nedochází k nadměrnému opotřebení protilehlých zubů

Nevýhody:

- nižší mechanická odolnost a trvanlivost i u rozsáhlých rekonstrukcí ve srovnání s kovovou
  výplní
- vysoké nároky na techniku zpracování v ordinaci i v laboratoři
- vysoké nároky na ústní hygienu
- nemá antibakteriální vlastnosti
- finančně náročné

    Bílá výplň je ideální tam, kde není vhodný amalgám. Ideální jsou v případě velmi malých kazů, kde šetří okolní, zdravé zubní tkáně před nadměrným "odvrtáním". Pak také
v předních zubech, v oblastech, které jsou viditelné při úsměvu nebo tam, kde chceme nahradit úrazem ztracenou sklovinu. Jedná se tedy o vysoce estetické a pro opravu zubů
v linii úsměvu nezastupitelný materiál.

 Skloionomer

- směs jemně mletého křemičitého skla a dalších přísad s ionomerem - karboxylovou kyselinou.

    Představují alternativu k jiným výplním a ve spektru svých vlastností zahrnují od každého trochu. Jde o vysoce kvalitní, dostupné a spolehlivé materiály s jednoduchou manipulaci, poměrně estetické, mléčně zabarvené. Na druhou stranu nejsou tolik mechanicky odolné jako amalgam a současně vysoce estetické jako kompozit.

Výhody:

- přirozená vazba skloinomerního cementu na tvrdé zubní tkáně
- dlouhodobé uvolňování fluoridových iontů, čímž také pomáhají v ochraně zubu před
  zubním kazem
- antibakteriální vlastnosti

Nevýhody:

- malá odolnost proti žvýkacímu tlaku, tj. malá pružnost a ohebnost, a zároveň i citlivost
  na způsob zpracování

    Proto jsou obzvláště vhodné do úst s vysokou kazivostí a pro ošetření mléčných zubů. Představují velký přínos hlavně v dětské stomatologii, jednak pro minimální invazivitu (stačí odstranit jenom zubní kaz jako u kompozitní výplně) a maximální preventivní zásah (uvolňovaní fluoritových iontů).