Onemocnění dásní

    Parodontologie se zabývá zachováním a léčbou tkání, které zajišťují zakotvení zubu.
Jsou to – dáseň u krčku zubu, závěsný vazivový aparát společně s kostním lůžkem v okolí kořene zubu a měkké tkáně dutiny ústní v okolí zubního výběžku čelistí - alveolu.

    Hlavní příčinou poruch a chorob parodontu je přítomnost patogenních mikroorganismů v dutině ústní, jejich přemnožení a usazení na povrchu zubů. Produkty metabolizmu baktérií (toxiny) a obranné reakce imunitního systému mají za následek vyvolání zánětu, nejprve jen na povrchu - zánět dásně - gingivitis, který se bez ošetření dále šíří do hloubky a vede k postupné destrukci kostěného zubního lůžka a závěsného vazivového aparátu - parodontitis, což se v ústech projeví vznikem a prohlubováním paradontálních chobotů (kapsy po obvodu zubu tvořící se v důsledku úbytku tkání), odhalením krčků a v pokročilých fázích viklavostí zubů a jejich "putováním" do stran (objevují se mezery v chrupu).
Bez adekvátní terapie může tento proces vést až ke ztrátě zubů. 

    Onemocnění dásní se objevuje především u dospělých, přičemž je postiženo
až 90 procent lidí.

    V rámci první návštěvy je pacient seznámen se stavem úrovně onemocnění a je stanoven individuální plán léčby. Prvním krokem se stává ošetření v rámci dentální hygieny, kdy se provede kontrola rizikových faktorů (kouření, dědičné faktory), především v okolí zubu redukce (zmenšení objemu) množství baktérií přítomných v plaku a odstranění zubního kamene. Zahájíme tím tak vlastní léčbu. Po ukončení intenzivní hygienické fáze je pacient pozván na kontrolu za 2 - 6 měsíců.
    V případě pokročilé fáze paradentózy je pacient svěřen do péče specialisty, paradentologa.

Gingivitida (Gingivitis)

    Pokud se zuby kartáčkem a nití správně nečistí, vytvoří se podél hranice dásně a zubu plak - měkká, lepkavá vrstva, která je způsobena škodlivými bakteriemi. Tyto bakterie mohou vyvolat až infekci a zánět Vašich dásní; budou zarudlé a oteklé. Tato nemoc
se nazývá gingividita a téměř všichni dospělí jí do určité míry trpí. Jedním z nejrannějších příznaků gingividity je krvácení dásní při čištění zubů.

    Pokud se tento bakteriální plak neodstraní, po nějakém čase ztvrdne a vytvoří na Vašich zubech zubní kámen. Ten nelze odstranit pouze čištěním, je potřeba speciální seškrabání
u hygienistky nebo stomatologa.

    V tomto ranném stádiu je onemocnění dásní zvratné. Pravidelné prohlídky u zubního lékaře Vám pomůžou navrátit a udržet gingivální zdraví.

Paradentóza (Parodontitis)

    Pokud není gingividita léčena, může přejít do mnohem horšího stádia onemocnění známého jako parodontitida. Ta je jednou z nejčastějších příčin ztráty zubu u dospělých. Bakteriální infekce tu prostupuje do hlubší podpůrné zubní tkáně známé jako periodontální tkáň, která zahrnuje i alveolární kost čelisti. Se zhoršující se nemocí se tato kost, která podpírá zub, infekcí rozpouští a ztrácí. Zub se uvolňuje, mohou se tvořit abscesy a zub může nakonec i vypadnout.

Příznaky, na které si dávat pozor

 • Dásně se vzdalují od zubů
 • Hnis mezi zuby a dásněmi
 • Trvale špatný dech nebo chuť
 • Neustále se viklající zuby nebo zuby, které mění svou pozici

Faktory vzniku parodontitidy

Faktory, které mohou ovlivnit vznik a průběh mikrobiální, plakem podmíněné parodontitidy jsou:

 • celková onemocnění
 • léky, které pacient užívá
 • dědičné dispozice
 • vlivy stresu
 • kouření
 • ústní dýchání
 • zlozvyky
 • sebepoškozování (např. piercing)
 • ortodontické anomálie a vady skusu
 • odchylky v anatomickém uspořádání (slizniční řasy, mělké vestibulum)
 • nevyhovující protetické a konzervační ošetření zubů
 • zubní kámen
 • kvalita a množství slin

Následky způsobené parodontitidou

    Neléčená parodontitida vede celkem spolehlivě ke ztrátám zubů. U někoho je postiženo jen několik zubů, u jiného pak celý chrup. Vznikají tak závažné poruchy funkce chrupu,
při postižení zubů ve viditelných úsecích i výrazné estetické defekty. Následná rehabilitace takových defektů je obtížná, dlouhodobá a velmi drahá.

    Na druhou stranu může i probíhající chronická parodontitida ovlivnit průběh nebo být příčinou jiných závažných onemocnění. Již léta je chronická parodontitida uznávána jako zdroj fokální infekce pro jiná zánětlivá onemocnění v organismu.
    Byla prokázána souvislost mezi chronickou parodontitidou a vyšším výskytem žilních trombóz i infarktů myokardu a centrálních mozkových příhod. I při běžném žvýkání může dojít (vzhledem k těsnému kontaktu plaku s výstelkou cév) k bakteriemi (krevní řečiště je zaplaveno baktériemi), a tedy komplikacím jako je zánět srdeční chlopně a jiná závažná onemocnění.
    Také předčasné porody a porody dětí s nízkou porodní váhou se dávají do souvislosti s parodontitidou u jejich matek.

Možnosti ošetření parodontitidy

    Nejlepší je vzniku parodontitidy předcházet, to znamená vyhnout se všem rizikovým faktorům a včas léčit již povrchový zánět dásní. Ten ale často začíná už u dospívající mládeže. Proto je dobré docházet na pravidelné preventivní prohlídky v intervalech,
které stanoví ošetřující zubní lékař. 
    Hlavně však ctít pravidla ústní hygieny, tedy každodenně se pečlivě zbavovat mikrobiálního plaku čištěním zubů i mezizubních prostor.

    Když dojde k situaci, že u Vás zubní lékař diagnostikuje začínající parodontitidu, je nutné včas zahájit cílenou léčbu a zastavit její postup. Často je ještě možné postupující parodontitidu zastavit nebo zpomalit chirurgickým zákrokem, ale jen u pacientů s dokonalou ústní hygienou a po předchozím konzervativním předléčení.

Perspektivy v léčbě parodontitidy

    Již dlouhou dobu probíhají genetické a mikrobiologické výzkumy vedené snahou
se vypořádat s touto metlou pro lidský chrup. Praktické použití vakcín proti mnoha desítkám druhů ústních mikroorganizmů je však zatím v nedohlednu.

    Jeden přínos pro běžnou zubní praxi se přece jen objevil. Je to možnost testování ústních mikroorganizmů pomocí genetického vyšetření jejich DNA a následném stanovení léčebné strategie s využitím cílené antibiotické léčby. Takový postup je určen především pro pacienty s typem parodontitidy, který špatně reaguje na běžné léčebné postupy. Ale i zde je předpokladem úspěchu pečlivá ústní hygiena. Je vyvoláno přítomností bakteriálního plaku (pokrývá povrchy zubů popřípadě povrchy zubních náhrad).

    Závěrem je potřeba zdůraznit, že záněty v okolí zubu (paradentóza) ani zubní kaz nejsou přirozenou součástí dutiny ústní a jejich vzniku lze úspěšně předejít dobrou hygienou.

    Se správnou technikou čištění Vás seznámí a rovněž vhodné pomůcky speciálně pro Vás vybere lékař či dentální hygienistka.