Keramické fasety

    Keramické fazety jsou keramické plátky, které jsou lepeny přímo na přední část zubů. Při běžném zákroku je nalepeno obvykle šest (může být i více) keramických fazet na řezáky a špičáky horní i dolní čelisti.

    U zdravého chrupu stačí pro aplikaci fazet většinou dvě návstěvy. Lékař nejprve v lokální anestézii zuby lehce obrousí a udělá otisk zubů do otiskovací hmoty. Při další návštěvě pak hotové fazety na zuby nalepí.

    S tímto pojmem se můžete setkat pokud se budete chtít zbavit např. neestetických mezer mezi předními zuby, anomálií v postavení předních zubů, estetických vad vzniklých
v důsledku fraktur, erozí zubů či mnohočetných výplní na předních zubech.