Můstky

    Můstky představují řešení náhrady chybějících zubů, jedná se o ošetření fixní (neboli na pevno), nahrazované zuby jsou součástí můstku jako tzv. mezičleny, přičemž nosnou armaturou jsou zuby sousedící s mezerou, které se nabrousí
na korunku a tvoří tak pilíře můstku.

    Můstek se užívá jako trvalá náhrada za jeden nebo více chybějících zubů. Má funkci jak estetickou, tak i praktickou, jelikož obnovuje přirozený tvar Vašeho chrupu, zabraňuje pohybu sousedících zubů
a prořezání zubu na protější straně mezery. Jednoduše řečeno, můstky mohou být chápány jako korunky spojené dohromady
a zaplombovány na podpůrných zubech, mezi něž je přidělán zub falešný, tvoříc tak „most přes mezeru“. Jsou ideální alternativou pro vyjímatelný umělý chrup.

    Ošetření jednočlenné mezery můstkem se v dnešní době jeví jako příliš invazivní a nešetrný postup, absolutně vhodným řešením je v tomto případě implantát.