Svěží dech

    Studie ukazují, že přibližně 30% populace trpí trvale špatným dechem a 70% populace tento problém druhých lidí rozpozná. Oproti všeobecně rozšířenému názoru vzniká většina případů špatného dechu přímo v ústech a nikoliv v žaludku. Okolo 80% případů špatného dechu je způsobeno plyny vytvářenými bakteriemi, které způsobují onemocnění zubů a dásní.

Příčiny špatného dechu v ústech:

  • Špatná zubní hygiena
  • Gingividita / Zánět okostice (Periodontitis)
  • Špatně padnoucí korunky, nesprávně navržené nebo špatně připevněné můstky
  • Prasklé, prosakující nebo přesahující výplně
  • Špatně čištěný umělý chrup
  • Dalšími příčinami může být jídlo, pití, půst, kouření a všeobecně stav v ústech ráno
    po probuzení.