MUDr. David Hepnar

vedoucí lékař

 

Telefon: +420 604 264 553

E-mail: stomatolog.hornikova34@seznam.cz

 

    Studium oboru stomatologie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ukončil promocí v roce 2005.

    Již během studia pravidelně ošetřoval pacienty v praxi svého lékaře-školitele a zároveň
se s ním podílel od dubna roku 2004 na zajišťování zubní lékařské služby první pomoci
v Prostějově.

    Od září roku 2005 samostatně ošetřoval jako lékař-absolvent ve druhé ordinaci 
svého školitele.

    Od září roku 2007 je zapsán ve specializované odborné přípravě pro stomatochirurgii, kterou praktikuje v praxi svého školitele doposud.

    Je členem České stomatologické komory.

    Na podzim roku 2008 absolvoval měsíční odbornou stáž v Německu, kde se vzdělával jazykově na Sprachcaffe Language School ve Frankfurtu nad Mohanem a odborně
v soukromé praxi Dr. Sedlačka v Darmstadtu.

    V polovině roku 2009 zakládá vlastní stomatologickou praxi.